เครื่องซีลปากถุงกับการเก็บรักษาอาหาร

ในปัจจุบันหลากหลายธุรกิจได้มีการรักษาอาหาร และจัดเก็บอาหาร หรือของใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อีกหนึ่งวิธีที่นิยมกันเป็นอย่างมากนั่นคือการจัดเก็บอาหาร หรือสิ่งของในถุด้วยการปิดปากถุงเป็นอย่างดี เพื่อรักษาความสะอาด ความสด หรือคุณภาพของอาหาร หรือสิ่งของนั้นให้คงสภาพ และเก็บรักษาได้เป็นเวลานานนั่นคือการเก็บอาหารในถุงซีลสูญญากาศ

ด้วยกระบวนการผลิต รัด ปิดปากถุงแบบดั้งเดิมที่ ไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อกระบวนการในการซื้อขาย จึงได้มีการพัฒนาทางด้านการปิดปากถุงให้มีความสะดวก รวดเร็ว และรักษาคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น เครื่องซีล จึงกลายมาเป็นตัวช่วยที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาคุณภาพ ด้วยการใช้งานที่ง่าย และสามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ในปัจจุบัน จึงมีเจ้าของธุรกิจหันมาใช้กันเป็นจำนวนมาก

เครื่องซีลปากถุง มีหลายประเภท เช่น เครื่องซีลปากถุงแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่

  1. เครื่องซีลปากถุงแบบทั่วไป (Sealing Machine) สามารถแบ่งเป็น เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด (Impulse Sealer) เครื่องซีลปากถุงแบบเท้าเหยียบ (Impulse Foot Sealer) เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวนอน เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวตั้ง
  2. เครื่องซีลปากถุงแบบสูญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

ส่วนการเลือกใช้งานของแต่ละประเภท หรือการเลือกใช้ก็มักจะขึ้นอยู่กับรูปแบบในการใช้งานของการดำเนินธุรกิจนั้น และยังต้องดูถึงวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกด้วย เช่น ต้องการใช้เพื่อเปิดตลาดหรือทดลองตลาด ก็อาจจะเลือกเครื่องที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เหมาะสำหรับการใช้งานในครอบครัว หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ต้องการซื้อเพื่อเพิ่ม หรือขยายกำลังในการผลิตสินค้า โดยพิจารณาจากกำลังในการผลิตต่อวัน และพิจารณาจากงบประมาณในการทำธุรกิจที่มีอยู่ เพราะจะได้คำนวณถึงผลได้ ผลเสีย หรือผลกำไรที่จะได้จากการขยายหรือการลงทุนในธุรกิจ รวมถึงต้องพิจารณาไปถึงพื้นที่ที่จะใช้งานและลักษณะในการใช้งานอีกด้วยว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนเพิ่ม หรือการลงทุนในอนาคตหรือไม่ เพราะแม้ว่าเครื่องซีลถุงจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจสะดวกและง่ายขึ้น แต่การเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการดำเนินงานก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ Blender.in.th และ Chaichana.net